🔴 ⏩ Chiếm đoạt cơ thể vợ của thằng bạn thân

Chiếm đoạt cơ thể vợ của thằng bạn thân. Đúng là bất hạnh khi chơi phải một thằng bạn khốn nạn như thế này, mà cô vợ của anh chàng cũng không phải dạng vừa. Cái độ nứng lồn của cô ta trắc chỉ thua mỗi phan kim liên thôi, còn lại người đàn bà này chấp tất. Nay có thằng bạn của chồng mình sang chơi, biết được điều đó cô gái đã nấp sẵn ở trong gầm bạn. Đợi cho cả hai đang say sưa nói chuyện thì bất ngờ cô gái ở trong, bắt đầu kịch thích vào cái con cu của anh bạn kia. Nhận thấy có người đọng chạm vào mình, cúi xuống xem thì thấy cô vợ xinh đẹp của thằng bạn.

4041 views